Khóa 16 Texas

Họp Khóa 16 Texas Năm 1990 
Tin tức do Cà Ớt ghi nhận tại Houston

Tiệc Cưới Con Trai Lương H. Hương 
HQ-K12 Ghé Cảng Houston K16 
Chị L T Quang, Nghị Viên Wichita KS 
Tiếp Đón Gia Đ́nh Tô Công Thất
Thăm Bạn Lai Tấn Tài
Bản Tin nóng hổi, vừa thổi vừa đọc

Bản Tin tháng 6 năm 2004
Bản Tin tháng 7, hết xẩy
Dự Tiệc Cưới Con Trai Bạn Xuân 
Bản Tin, Sinh Hoạt hay Tào Lao 8-04
 
Bản Tin tháng 10, 2004
Bản Tin tháng 11, 2004

Bản Tin K16 Họp Khóa 16

T́m Nhau

Tiệc Cưới Con Lai Tấn Tài

Chuyện Mai Trung Ngọc tại Houston

Tiếp Bạn Mai Trung Ngọc, 4-23-2006

Họp Mặt Tân Niên Đinh Hợi 2007

K16 Houston tiếp TNToàn và NG Tiến

Nguyễn Cửu Nhồng
Đại Diện K16 Texas

 

Đề nghị họp Khóa 2004 tại Houston
Họp Mặt Và Tiếp Bạn Thập Niên 90
Họp Mặt - Cháu HLV Danh Birthday
Họp Mặt Bỏ Túi K15 và K16 Texas
Bản Tin Tháng 5 Năm Hai Lẻ Bốn
Tiệc Cưới Con Gái Bạn Nhồng
Tiếp Anh Chị Thái Hữu Dư
Đón Tiếp Cụ Ngô 
K16 và Đại Hội TQLC tại Houston

Bản Tin tháng 7+8 năm 2 ngh́n lẻ 4

Bản Tin Đầu tháng 9 và Labor Day

Họp Mặt Kỷ Niệm 45 Năm K16

Bản Tin Tháng Tư Đen 2005

Tiếp Bạn Nguyễn Minh Chánh

Tiễn Đưa

Tiếp Bạn Nguyễn Xuân Thắng

Thượng Thọ Nhạc Mẫu Bạn VQ

Tiệc Cưới Con Trai Ngô Văn Đạt
Tiệc Cưới Cháu Nguyễn Văn Huy
Tiệc Cưới Con A/C Nguyễn Hữu Chí

Họp Kỷ Niệm 48 Năm Nhập Trường

BACK